Nelze pracovat s jistými tabulkami v databázi. (Opakovaně dochází k chybám.)

Podpora > Problémy při provozu > Nelze pracovat s jistými tabulkami v databázi. (Opakovaně dochází k chybám.)

Can't open file: 'tabulka.MYI'. (errno: 145) atp.
Občas se z různých důvodů může stát, že jakékoliv operace s jistými tabulkami končí opakovaně chybou "právě se používá" atp. Problém může být způsoben poškozenou strukturou tabulky. Opravit ji lze pomocí SQL příkazu REPAIR TABLE jmeno_tabulky.