Pravidla registrace TLD Česka – .cz

Podpora > Domény a certifikáty > Pravidla registrace TLD Česka – .cz

Naše národní doména .cz je u nás nejčastěji používaná a vyhledávaná. Proto si ji popíšeme podrobněji. 

Doména .cz

U této domény nejsou pravidla a postupy pro registraci nijak složitá. Doména je volně registrovatelná. To znamená, že si ji může registrovat kdokoliv, ne jen osoby či společnosti z Česka. Je ale potřeba dodržet některé zásady pro tvorbu doménového jména. Při registraci domény držitel zároveň vyjadřuje souhlas s Pravidly registrace doménových jmen a s Pravidly alternativního řešení sporů. Aktuální verzi pravidel naleznete na stránkách správce domény.

PRAVIDLA PRO REGISTRACI DOMÉNY .CZ

 • Doména může obsahovat jen alfanumerické znaky „a-z, A-Z,0-9, -“
 • Doména nesmí začínat, ani končit znakem „-“
 • Doména nesmí obsahovat dva znaky „-“ za sebou
 • Doménové jméno může obsahovat nejvýše 63 znaků
 • Doménu můžete zaregistrovat na 10 let
 • Doménu můžete prodlužovat o 10 let
 • Název již zaregistrované domény nelze změnit!

REGISTRACE KONTAKTU DRŽITELE u domény .cz

Při registraci domény je potřeba buď uvést CID (ID kontaktu, který je již zaregistrován u jiné domény .cz), nebo kompletní údaje o držiteli domény.

V případě, že je vlastník fyzická osoba, jsou potřebné minimálně tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • E-mail

V případě, že bude držitelem společnost (právnická osoba), jsou potřebné minimálně tyto údaje:

 • Obchodní jméno (název společnosti)
 • IČ a DIČ
 • Adresa
 • E-mail

Všechny údaje musí být pravdivé a úplné. Centrální registr provádí namátkové kontroly údajů a v případě, že se potvrdí nepravdivost nebo smyšlenost těchto údajů a nebude provedena změna údajů, doménové jméno s takovýmto držitelem se bez náhrady zruší.

 

PRODLOUŽENÍ DOMÉNY .cz

Doménu můžete prodloužit v podstatě kdykoliv až o 10 let. Standardně je 20 dní před expirací domény zaslán doklad na úhradu prodloužení domény o jeden rok, a to na e-mail uvedený v administraci vašeho účtu.

Pokud chcete prodloužit doménu dříve, nebo o více než jeden rok, můžete tak jednoduše učinit ve své administraci kliknutím u domény na tlačítko Prodloužit okamžitě.

ZRUŠENÍ DOMÉNY .cz

Doménu je možné zrušit kdykoliv na žádost vlastníka domény a nevzniká tím nárok na vrácení doménového poplatku.

ZMĚNA VLASTNÍKA DOMÉNY .CZ

Probíhá online a přes úředně ověřený podpis.

 

Další informace o registraci domény na Webzdarma.cz.