Zase ta reklama

Předělal jsem stránky www.dub.wz.cz a zárověň změnil umístění reklamy z nahoře (na titulní stránce) na dole (na všech stránkách). No a udělalo mi to tohle.

Nemohl by mi někdo poradit, co s tím mám dělat?
Mno příště se pokus umístit svůj dotaz do vhodnější sekce ;-)

Zkus celý kód té reklamy přesunout až před tag </body>. Takhle máš totiž tu reklamu v divu "obsah" a styly definované pro něj se aplikují i na tu reklamu.