Refresh

Zdravím, pomocou programu z arduinka chcem automaticky refrešovať hodnoty v databáze každých 5 sekúnd no neviem kde môžem mať chybu.... Kód vyzerá takto:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>

byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x9c, 0xB7};
IPAddress ip(192,168,1,13);
char server[] = "intellhouse.webz.cz";

EthernetClient client;

void setup() {
Serial.begin(9600);

if (Ethernet.begin(mac) == 0){
Ethernet.begin(mac, ip);
}
delay(1000);
}

void loop(){
if(client.connect(server, 80)){
delay(1000);
Serial.println("OK");
client.print("GET https://intellhouse.webz.cz/logger.php/?hodnota=");
client.println("10");
client.println("Host: sql2.webzdarma.cz");
client.println("Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.stop();
delay(5000);
}
}

Neviem kde môže byť chyba, ale myslím si, že som len zadal zle hosta alebo char server. Ak by mi niekto vedel pomôcť bol by som veľmi vďačný.
Vzdialené pripojenie do databáze nieje u nás podporované. Pre pripojenie do databáze musíte použiť medzičlánok, tj php skript umiestnený na hostingu.
Php skript mam uložený na hostingu, ale ja potrebujem pracovať s databázou a stránkou pomocou arduina.. php skript urobený mám ale potrebujem databázu plniť údajmi z arduina. Dá sa pracovať so stránkou a jej databázou pomocou arduina a ethernet shieldu? Vopred ďakujem za odpoveď.
V tom prípade umiestnite skript na hosting a následne smerujte všetky dotazy naň aby mohol zapisovať údaje do databáze.