nejde mi web

Dobrý den,
Když jdu na web, zobrazí se mi tohle:
˙ţ<�!DOCTYPE html> <�html lang='cs'> <�head> <�meta charset='utf-8'> <�style> body { background: url("http://img.taste.com.au/CYGqcS3a/taste/2016/11/favourite-chocolate-cake-60559-1.jpeg"); font-size: 130%; font-style: italic; text-align: justify; color: white; margin: 5px; } h1{ font-size: 300%; font-family: Arial; text-align: justify; text-decoration: underline; color: white; } <�/style> <�title>Pe eme dort<�/title> <�script type="text/javascript"> let odpoved = prompt("Chcea upéct okoládový dort? (ano/ne - vaechna písmena malá)"); if (odpoved === "ne") { alert("S tebou je ale nuda :-("); } else if (odpoved === "ano") { let odpovedDruha = prompt("Skvle! Chcea vdt, kolik budea potYebovat dortových forem? (ano/ne - vaechna písmena malá)"); if (odpovedDruha === "ne") { alert("Fajn. Tak si to po ítej sám!"); } else if ((odpovedDruha !== "ano") && (odpovedDruha !=="ne")) { alert(odpovedDruha + " není správná odpov na tuto otázku."); } else { let prumerFormy = prompt("Zadej promr pou~ité formy (v cm)."); let vyskaFormy = prompt("Zadej výaku pou~ité formy (v cm)."); let hmotnostMouky = prompt("Zadej hmotnost pou~ité mouky (v gramech)."); let hmotnostCukru = prompt("Zadej hmotnost pou~itého cukru (v gramech)."); let hmotnostKakaa = prompt("Zadej hmotnost pou~itého kakaa (v gramech)."); let hmotnostMasla = prompt("Zadej hmotnost pou~itého másla (v gramech)."); let objemMleka = prompt("Zadej objem pou~itého mléka (v mililitrech)."); let pocetVajec = prompt("Zadej po et pou~itých vají ek."); alert("Po et forem, které budea potYebovat: " + Math.ceil((hmotnostMouky/0.593 + hmotnostCukru/0.7 + 60*pocetVajec/1.05 + hmotnostMasla/0.96 + hmotnostKakaa/0.34 + objemMleka)/(Math.PI*3/4*Math.pow((prumerFormy/2),2)*vyskaFormy))); } } else { alert(` ${odpoved} není správná odpov na tuto otázku.`); } <�/script> <�/head> <�body> <�h1>Vysvtlení výpo tu<�/h1> <�p> - po et forem dostaneme zaokrouhlením nahoru podílu objemu tsta a 3/4 objemu jedné formy (formu plníme pouze do 3/4, proto~e tsto v troub jeat zvtaí svoj objem) <�br><�br> - objem tsta získáme sou tem objemo díl ích ingrediencí <�br><�br> - objem vtainy ingrediencí získáme vydlením jejich hmotnosti hustotou, u vají ek toto íslo jeat musíme vynásobit jejich po tem a objem mléka u~ máme zadaný <�br><�br> - <�a href ="https://www.aqua-calc.com/page/density-table">Zdroj, kde jsem hledala údaje o hustot jednotlivých ingrediencí<�/a> <�p> <�/body> <�/html>

Přitom když si soubor otevřu v prohlížeči, zobrazí se mi normálně. Poraďte mi prosím, v čem mám chybu.
Na začiatku súboru máte BOM znak ktorý môže rozhodenie textu spôsobovať. Čo sa týka diakritiky: pravdepodobne nemáte súbor uložený v rovnakom kódovaní ako deklarujete v hlavičke html kódu.
Děkuju, už mi to funguje :)