utf-8

Dobrý den, mám založený malý web proicop.wz.cz ale nefunguje mi zde utf-8
code co jsem vložil:


<DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>RCS</title>
</head>
<body>
<p>
Tento link (http://www.proicop.wz.cz/rcs/) byl použit pouze jednou - v mé závěrečné práci. Takže ji musí­te mí­t právě v ruce :D hezký pocit že si to někdo čte :D.<br>Všechny mé minulé současné i budoucí­ programy které se týkají mého programování legorobotů na TUL jsou kompletně dostupné <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0BzjasRNhft4yZDAxdHNEa0hEa2M?usp=sharing">ZDE</a> <br> Prokop Randček 29.12 2017</p>
</p>
</body>
</html>


Code co mi zobrazuje chome:


<DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>RCS</title>
</head>
<body>
<p>
Tento link (http://www.proicop.wz.cz/rcs/) byl pou�it pouze jednou - v m� z�v�re�n� pr�ci. Tak�e ji mus��te m��t pr�v� v ruce :D hezk� pocit �e si to n�kdo �te :D.<br>V�echny m� minul� sou�asn� i budouc�� programy kter� se t�kaj� m�ho programov�n� legorobot� na TUL jsou kompletn� dostupn� <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0BzjasRNhft4yZDAxdHNEa0hEa2M?usp=sharing">ZDE</a> <br> Prokop Rand�ek 29.12 2017</p>
</p>
<!--WZ-REKLAMA-1.0IZ--><div style="clear:both;width:100%;height:60px;padding:0px;z-index:99;position:relative;"><div style="width:468px;height:60px;margin:0 auto;"><!-- Kontextová reklama Sklik --><div style="width:468px;height:60px;" id="sklikReklama_55033"></div><script type="text/javascript">var sklikData = { elm: "sklikReklama_55033", zoneId: 55033, w: 468, h: 60 };</script><script type="text/javascript" src="http://c.imedia.cz/js/script.js"></script></div></div><!--WZ-REKLAMA-1.0IK--></body>
</html>
Uložili ste súbor vo vami použitom textovom editore do formáte UTF-8?