Nejde mi zprovoznit web


Zdravím.
Mám tuto chybu:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@webzdarma.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Kromě .htaccess nemohl by být problém v .env? Jak ho mám dále upravit pro wz?

Předem díky.

APP_NAME="Laravel Blog"
APP_ENV=local
APP_KEY=base64:tHom7X1mMrii6Z9fU1mVB3fo7Bxw7hTq/muBHtoZb+8=
APP_DEBUG=true
APP_URL=sql5.webzdarma.cz

LOG_CHANNEL=stack
LOG_DEPRECATIONS_CHANNEL=null
LOG_LEVEL=debug

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=laravelblogw6341
DB_USERNAME=laravelblogw6341
DB_PASSWORD=""

BROADCAST_DRIVER=log
CACHE_DRIVER=file
FILESYSTEM_DRIVER=local
QUEUE_CONNECTION=sync
SESSION_DRIVER=file
SESSION_LIFETIME=120

MEMCACHED_HOST=127.0.0.1

REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379

MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=0901b75d5c2426
MAIL_PASSWORD=ff5757b2a7cbc8
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=null
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"

AWS_ACCESS_KEY_ID=
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
AWS_DEFAULT_REGION=us-east-1
AWS_BUCKET=
AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=false

PUSHER_APP_ID=
PUSHER_APP_KEY=
PUSHER_APP_SECRET=
PUSHER_APP_CLUSTER=mt1

MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"
Dobrý den, dle error logu který naleznete na FTP ve složce .tmp vám to padá na chybě že vaše aplikace se snaží přistupovat do adreáře do kterého nemá oprávnění. Upravte ji tak aby četla jen z povolených adresářů.