Problém z uvozovkami

Nevíte někdo jak udělat, aby se vstupní pole zobrazovalo se správně vyplněným obsahem i když proměnná $obsah bude obsahovat uvozovky?

echo "<input type=\"text\" name=\"obsah\" value=\"" . $obsah . "\">";

Pokud předtím proměnnou obsah proženu addslashes(), tak to samozřejmě nepomůže, znak \" chápe jako ukončení atributu value stejně tak se to chová, i když funkci addslashes() nepoužiju.
Děkuji za radu
echo "<input type=\"text\" name=\"obsah\" value=\"{$obsah}\">";
Tak tohle mi taky nejde, dělá to to stejný co předtím. Ale už jsem přišel na řešení:

echo "<input type=\"text\" name=\"obsah\" value=' ".$obsah." '>";

Každopádně děkuji za odpověď.