Upload a změna syntaxe funkce

Mám následující řádek, který uploauduje soubor:
move_uploaded_file($_FILES['Soubor']['tmp_name'],"/3w/wz.cz/d/damian3/files/".$_FILES['Soubor']['name'])
co by se mělo upravit, aby se uploaudovaný soubor neuložil pod dosavadním názvem, ale třeba pod obrazek.
Děkuji.
Hele, co tak si přečíst manuál. I když tady by stačilo prosté zamyšlení...

move_uploaded_file($odkud, $kam);

tohle snad ani nepotřebuje komenář...
Nezapomeň, že jsi to ty, kdo řídí to, kam a pod jakým jménem se to má uložit...
No ale já v manuálu tu syntaxi nenašel.
Takže stačí toto?
move_uploaded_file($_FILES['Soubor']['tmp_name'],"/3w/wz.cz/d/damian3/files/".$_FILES['Sou bor'][''])
move_uploaded_file($_FILES['Soubor']['tmp_name'],"obrazek");
RTFM && use your head