Pravidla registrace TLD .info

Podpora > Doména > Pravidla registrace TLD .info

REGISTRACE DOMÉNY .INFO

 • Povolené znaky jsou „a-z“, „0-9“, „-“
 • Doménové jméno nesmí začínat ani končit znakem „-“, ani v něm nesmí být dva znaky „-“ za sebou
 • Počet znaků je minimálně 3 a maximálně 63
 • Registraci lze provést od 1 roku až na 10 let
 • Nelze registrovat IDN tvar
 • Registrace probíhá online a do 30 minut

PRODLOUŽENÍ A EXPIRACE DOMÉNY .INFO

 • Prodloužení lze provést až na 10 let, vždy na celé násobky roku ode dne registrace doménového jména
 • Prodloužení probíhá online po spárování platby v systému
 • Expirace má čtyři fáze :
  0. - 20. den Doména je zaparkovaná Běžný poplatek
  20. - 50. den redemptionPeriod Vyšší poplatek (restore)
  50. - 55. den pendingDelete Není již možné prodloužit
  56. den vymazání domény  
  (Expirace závisí na každém registrátorovi, tato doba může být maximálně až 65 dní)

ZRUŠENÍ DOMÉNY .INFO

 • Nastává 56. den od data expirace, pokud nedojde k prodloužení

PŘEVOD DOMÉNY .INFO

 • Je potřeba platný AUTH-ID kód
 • Trvá 5 dní
 • Lze jej provést nejdříve 60 dní od registrace či transferu
 • Doména musí být odemčena k převodu
 • Doména nesmí být po expiraci
 • Převod je zpoplatněn dle ceníku a doména je za tuto částku po převodu prodloužena

ZMĚNA VLASTNÍKA DOMÉNY .INFO

 • Je zdarma
 • O změnu musíte požádat přes webovou administraci
 • Změna je následně provedena na základě úředně ověřeného podpisu v zaslaném formuláři

EDITACE DOMÉNY .INFO

 • Probíhá online a je zdarma

Další informace o registraci domény na Webzdarma.cz.