Při přenosu přes FTP se vypíše "přenos selhal".

Podpora > FTP > Při přenosu přes FTP se vypíše "přenos selhal".

Zkontrolujte si velikost obsazeného prostoru na Vašem účtu (vypisuje to FTP server). Pravděpodobně je překročena kvóta a není možné uložit další data.