Export z PHP formuláře do souboru txt

Mám klasický formulář, pomocí něj posílám data do souboru odeslat.php a ten je odešle na email. To vše funguje. Teď bych ale potřeboval, aby ty data, která se odesílají, aby se i součastě uložila na server např. do složky texty ve formátu txt.
Dík za pomoc


1. část formuláře_ (výsek z formuláře)
<form action="odeslat.php" method=post enctype="multipart/form-data">
<tr><td>Popis</td>
<td><textarea name=popis cols=45 rows=3></textarea></td></tr>
<tr><td>Počet</td>
<td><input type=text name=pocet maxlength=10></td>
</tr>
<input type='submit' value="odeslat data">
</form>

2. skript pro zpracování:
$datum=(date("Y-m-d-H-i-s"));
$obsah = "
$popis $pocet
--------------------------";
mail ("$EMAIL","predmet",$obsah,"From: $email\nReply-To: $email\nX-Mailer: PHP/" . phpversion());
";
Zkus to nějak takto (nezkoušeno):

$fp = fopen ("texty/nazev_souboru.txt", "w");
fwrite($fp,"predmet".$obsah."From: $email\nReply-To: $email\nX-Mailer: PHP/" . phpversion());
fclose ($fp);
ktery PHP program by mohl ukladat data do souboru nebo do databaze? Ze by treba guestbook?
http://www.volny.cz/peter.mlich/www.htm#msub11
http://www.volny.cz/peter.mlich/programs/PPguest5.txt
jedine, co musis udelat, pripsat mailovou funkci pri zapisu do guestbooku...