Připojení k databázi

Dobrý den,
nerad ruším, ale vyzkoušel jsem všechny možnosti. Mám přihlašovací systém, ale nechce se mi to připojit do databáze.

config.php
<?php
$mysql_ip = "mysql.webzdarma.cz";
$mysql_user = "ibezpeci";
$mysql_pass = "*";
$mysql_name = "ibezpeci";
?>

registrace.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Můj Web - Přihlášení</title>
<style>
a {
color: red;
text-decoration: none;
}
body {
text-align: center;
}
#regarea th
{
font-weight: normal
}
#regarea th#nadpis
{
font-weight: bold;
}
#regarea td
{
text-align: right;
}
#regarea {
width: 100%;
}
#regform {
text-align: left;
width: 350px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
border: 1px solid red;
}
</style>
</head>
<body>
<form id="regform" action="" method="post">
<table id="regarea">
<tr><th id="nadpis">Registrace</th></tr>
<tr><th>Nick</th><td><input type="text" name="nick"></td></tr>
<tr><th>Email</th><td><input type="text" name="email"></td></tr>
<tr><th>Email znovu</th><td><input type="text" name="email-repeat"></td></tr>
<tr><th>Heslo</th><td><input type="password" name="pass"></td></tr>
<tr><th>Heslo znovu</th><td><input type="password" name="pass-repeat"></td></tr>
<tr><th><input type="checkbox" name="rules"> Souhlasím s <a href="pravidla.php">pravidly</a>.</th><td><input type="submit" name="regme" value="Zaregistrovat se"></td></tr>
</table>
<?php
function isMail($what) { if(strstr($what, '@') && strstr($what, '.')) {return true;}else{return false;} }

if(isset($_POST['regme']))
{
if(isset($_POST['rules']))
{
if($_POST['nick'] && $_POST['email'] && $_POST['email-repeat'] && $_POST['pass'] && $_POST['pass-repeat'])
{
if($_POST['email'] == $_POST['email-repeat'])
{
if($_POST['pass'] == $_POST['pass-repeat'])
{
if(isMail($_POST['email']))
{
if(strlen($_POST['nick']) > 5 && strlen($_POST['nick']) < 25)
{
if(strlen($_POST['pass']) > 5 && strlen($_POST['pass']) < 25)
{
include "config.php";
mysql_connect($mysql_ip,$mysql_user,$mysql_pass);
mysql_select_db($mysql_name);
$q = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username='".$_POST['nick']."'");
if(mysql_num_rows($q) == 0)
{
$pass = md5($_POST['pass']);
mysql_query("INSERT INTO users values(0,'".$_POST['nick']."','".$pass."','".$_POST['email']."')");
echo "Registrace proběhla úspěšně.<meta http-equiv='refresh' content='2;url=login.php'>";
}
else echo "Zadaný uživatel jíž existuje.";
}
else echo "Tvoje heslo je kratší než 5 znaků nebo delší než 25 znaků.";
}
else echo "Tvůj nick je kratší než 5 znaků nebo delší než 25 znaků.";
}
else echo "Neplatný email..";
}
else echo "Hesla se neschodují..";
}
else echo "Emaily se neschodují..";
}
else echo "Nezdal jsi nick/email/heslo.";
}
else echo "Nesouhlasíš s pravidly? Nesouhlasíme s tvojí registrací..";
}
?>
</form>
</body>


Už nevím, proto se obracím na vás
http://www.webzdarma.cz/forum/read.php?f=5&i=12211&t=12211
Vypisovat webstránku před manipulací s databází je dost divný zlozvyk. Buď zapisuji do databáze, anebo zobrazuji webstránku. Nikdy obojí.