htaccess - memory limit

Dobrý den,
kvůli uploadu souborů jsem chtěl zvýšit maximální velikost:
php_value memory_limit 16M
post_max_size = 16M
upload_max_filesize = 16M

Nicméně, web začne házet 500 chyby. Kde je problém?
Problém je v tom, že jste zkopíroval věci, aniž byste přesně pochopil o co jde.

V prvé řadě memory_limit zde, ať chcete nebo ne, nenastavíte. Je to bezpečnostní pojistka proti bezdůvodnému zneužívání prostředků.

A pokud jde o další hodnoty, tak si pletete nastavení php.ini vs .htaccess.
V .htaccess je potřeba pro nastavení php hodnot použít direktivu php_value. Tudíž první zápis je správný, ale viz výše bude bez účinku. Ostatním parametrům chybí právě onen php_value.

php_value post_max_size = 16M
php_value upload_max_filesize = 16M