Přenos dat


Tento článek se týká pouze uživatelů programu Zdarma. Uživatelé s některým z prémiových programů (Základ, Premium, Komplet) mají neomezený přenos dat, a proto se toto omezení na ně nevztahuje.

V rámci programu Zdarma má každý uživatel k dispozici 1GB dat pro přenos (traffic). Tento limit je plně dostatečný pro 99,5% uživatelů Webzdarma.cz. Přenos se počítá za každý kalendářní měsíc a 1. dne následujícího měsíce je automaticky vynulován. Do tohoto přenosu se počítají pouze přenosy přes webové protokoly HTTP a HTTPS, tedy přenosy, které generují návštěvníci vašich stránek. Přenosy prostřednictvím FTP, emailová komunikace, nebo data z databází se do tohoto omezení nepočítají.

Podrobný graf využití dat v aktuálním kalendářním měsíci najdete v administraci služeb.

Při překročení limitu přenosu dat se stává web pro návštěvníky nedostupný. Před tím, než k tomu dojde, je vlastník webu upozorněn emailem.

Jak zvládnout vysoký přenos dat?

Každý uživatel varianty Zdarma má standardně k dispozici 1GB dat pro přenos. Avšak nabízíme vám výhodnou možnost: každý měsíc můžete zdarma zdvojnásobit svůj datový limit na 2GB. Toto navýšení je snadno dostupné přímo v administraci služeb. Pro aktivaci navýšení stačí, aby byla vaše doména ve stavu varování nebo již byla odstavena. Tato skvělá funkce vám poskytuje další flexibilitu a zajišťuje, že váš web bude fungovat hladce i při zvýšeném provozu.

Pokud vám ani tak přenos dat nestačí, tak u varianty Základ žádné omezení přenosu dat není. Upgrade můžete udělat v administraci služeb.

V případě, že používáte WordPress, můžete zkusit některý z pluginů pro optimalizaci, například WP-Optimize. Tento plugin vám pomůže snížit množství dat potřebných pro načtení vašich stránek, čímž můžete efektivně snížit váš celkový přenos dat.

Co dělat, pokud je můj web odstaven kvůli překročení datového limitu?

Web bude automaticky obnoven, pokud nastane jedna z těchto skutečností:

1) Přenos už nebude překračován (typicky při navýšení o 1GB).

2) Na doméně je některý z prémiových programů (Zaklad, Komplet, Premium).

3) 1. dne v kalendářním měsíci v rámci každoměsíčního nulování dat.

 

Berte prosím v potaz, že obnovení webu může trvat několik hodin po změně daného stavu.