Garance dostupnosti služeb

Podpora > Ostatní a fakturace > Garance dostupnosti služeb

Klademe důraz na bezproblémový provoz vašich webových stránek. Díky našim technologickým řešením jsme schopni garantovat prémiovým programům dostupnost až 99,9%, což znamená maximálně 40 minut nedostupnosti měsíčně. Na druhé straně u našeho bezplatného programu nedokážeme dostupnost zaručit a zpravidla se pohybuje okolo 98%, což může být až 5 hodin měsíčně.

Pokud využíváte své webové stránky pro důležitou práci nebo prezentaci, doporučujeme vám přejít na některý z našich prémiových programů (Základ, Komplet, Prémium) s garantovanou dostupností.

Navíc, pro naše placené programy poskytujeme 100% obchodní garanci. To znamená, že v případě nedostupnosti webu zaviněné naší společností, máte právo na kompenzaci dle aktuálních obchodních podmínek. To vám zajistí bezstarostný provoz vašich webových stránek a zároveň vám poskytne jistotu, že budete mít vždy k dispozici kvalitní a spolehlivý webhosting.

Proč přejít na program Základ? 

 

Verze zdarma

Program Základ

běžná dostupnost 98 %

Garantovaná dostupnost služeb 99,9%

 

Výpadky našich služeb


V případě výpadků našich placených služeb neseme v naší společnosti plnou zodpovědnost, pokud jsou tyto výpadky prokazatelně způsobeny námi jako poskytovatelem. Za výpadek se považuje nedostupnost služby delší než 10 minut nebo nestandardně dlouhá doba odezvy, která trvá déle než 10 minut.

Je však důležité poznamenat, že plánovaná nebo ohlášená odstávka systému podle článku 4. Odst. 4.4 našich obchodních podmínek, případně výpadek zaviněný vyšší mocí uvedenou v článku 4, odst. 4.3, se nepovažuje za výpadek. V takových případech neneseme odpovědnost za nedostupnost služby.

Rovněž nenese naše společnost odpovědnost za výpadky, které jsou zaviněny objednatelem nebo třetími osobami. Důkladně však monitorujeme provoz našich služeb a snažíme se minimalizovat jakékoli případné výpadky, aby byl pro vás provoz vašich webových stránek co nejbezproblémovější.