Při přenosu přes FTP se vypíše "přenos selhal".

Podpora > Diskový prostor, FTP > Při přenosu přes FTP se vypíše "přenos selhal".
FTP

Zkontrolujte si velikost obsazeného prostoru na Vašem účtu (vypisuje to FTP server). Pravděpodobně je překročena kvóta a není možné uložit další data.