Formuláře s přílohou

Podporuje webzdarma.cz odesílání formulářů s přílohami?
Ano. Podporuje. Ovšem formuluj pojem "formulář s přílohou".

Jenom je třeba dát si pozor na častou chybu. A tím je použití funkce copy(). Za prvé. Tato funkce není určena k uploadu. K tomu se používá funkce move_uploaded_file(). A za druhé funkce copy() je zde z bezpečnostních důvodu zakázána.
<HTML>Druhá chyba, která se často stává, je opomenutí nastavení enctype ve formuláři:

<code><form enctype="multipart/form-data"> ... </form></code>

A třetí věc, na kterou by se nemělo zapomenout, je maximální velikost uploadovaného souboru - ta se dá nastavit a bylo toho tady o tom napsáno již několik příspěvků.</HTML>