Nejde mi zprovoznit web

Nedaří zprovoznit web. Zobrazuje se mi toto:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@webzdarma.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.


Na localhostu přitom fungoval bez problémů. Samozřejmě jsem přizpůsobil přístupové údaje k databázi.
index.html mám v kořenovém adresáři, v souboru .htaccess mám toto:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteRule ^$ www/ [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^www/
RewriteRule ^(.*)$ www/$1
</IfModule>

Jak mám zajistit aby mi web fungoval?
Dobrý den, adresář www kam obsah směrujete přes .htaccess neexistuje
Jak mám tedy upravit .htaccess?
Upravte jej tak jaké chování od něj vyžadujete.
Tak aby mi fungoval web i tady - když na localhostu funguje. Jak ho tedy mám upravit (tady v mém příspěvku je ten z localhostu).
Pokud na localhostu podstrkáváte obsah z adresáře www, tak tento adresář nahrajte i na náš webhosting. Nyní tam schází.
Vše z rootu toho co mám na localhostu jsem zabalil a rozbalil zde v adresáři web tak jak to požadujete. Soubor index.php jsem pak přesunul o úroveň výše, aby vyhovoval vašim podmínkám. Screenshoot toho co tam mám jsem poslal na root@webzdarma.cz.
Dobrý den, situace je i nadále stejná, v souboru .htaccess vynucujete načtení obsahu z podadresáře www a tento na FTP u nás nahraný nemáte. Proto načtení končí chybou.