Informace o zpracování osobních údajů


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).


Obchodní společnost Web zdarma s.r.o. (IČ: 03877167 , DIČ: CZ03877167) se sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis.zn. C 35386 (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.


Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: podpora@webzdarma.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

 • Přímo od subjektu údajů (objednávkový formulář, e-mail, telefon, chat)
 • Účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy;
 • komunikace se zákazníkem v rámci plnění smlouvy;
 • e-mailové oslovení s nabídkou doplňkových služeb správce;
 • plnění zákonných povinností ze strany správce.
 • Právní základ zpracování osobních údajů

 • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • čl. 6, odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • čl. 6, odst. 1 písm. f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 • Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)

 • ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505 (platební brána)
 • Ing. Jan Šimr, IČ: 01920588 (vedení účetnictví)
 • Gransy s.r.o., IČ: 28087755 (jako správce, zprostředkování registrace domény)
 • CZ.NIC, z.s.p.o., IČ: 67985726 (jako správce, zprostředkování registrace domény)
 • Předání osobních údajů do třetí země

  V případě objednání zahraniční domény na žádost subjektu údajů je nutné do této země předat i osobní údaje. Abychom mohli poskytnout službu, předáváme jako správci údaje společnosti Gransy s.r.o., IČ: 28087755, která je Příručka ochrany osobních údajů (Příloha B) Web zdarma s.r.o. (verze č. 1) dále předává registrátorovi domén příslušné země. Postupujeme dle Nařízení čl. 49, odst. 1 písm. c) předání je nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy, která byla uzavřena v zájmu subjektu údajů mezi správcem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou;

  Doba zpracování osobních údajů

  Po dobu platnosti smlouvy mezi subjektem a správcem. Po ukončení smlouvy, dochází k odstranění osobních údajů. Výjimkou jsou osobní údaje, které je nutné nadále zpracovávat v rámci platných právních předpisů.

  Automatizované rozhodování

  Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

  Práva subjektu údajů

 • požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz;
 • požadovat od správce omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.
 • Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať už jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na nás: e-mail: podpora@webzdarma.cz, Web zdarma s.r.o., Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2