Jak nastavit své připojení k SQL serveru?

Podpora > Programování a databáze > Jak nastavit své připojení k SQL serveru?

Při přístupu k SQL databázi z PHP je nutné nastavit tyto položky:
Server: (naleznete v administraci,může se pro každou doménu lišit)
Uživ. jméno: (je generované naleznete jej v administrační sekci)
Databáze: (stejné jako uživ. jméno)
Heslo: (vygenerované, v administrační sekci jej můžete změnit)

Kromě toho lze využít i webového rozhraní na adrese https://pma4.webzdarma.cz/ nebo https://pma5.webzdarma.cz záleží na jakém serveru doména je. Přesnou adresu se dozvíte v administraci služeb v sekci "PHP a MySQL"