Přístup

<?
Header("Expires: ".GMDate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
@$spojeni = ODBC_Connect("databáze", "nick", "heslo");
if (!$spojeni):
echo "Nelze připojit!";
exit;
endif;

@$vysledek = ODBC_Exec($spojeni, "SELECT passwd FROM user
WHERE user = '$PHP_AUTH_USER'");
if (!$vysledek):
echo "Vaše uživatelské jméno nelze ověřit!";
exit;
endif;
if (!ODBC_Fetch_Row($vysledek)):
echo
"
<body bgcolor='(30, 20, 70)'><br><br><br>
<font size=5 color=shadow font='comic sans ms'>
<center><B>Špatně zadané uživatelské jméno nebo heslo!</B>
</center></font>
<script src='pres.js'></script>
";
exit;
else:
if (ODBC_Result($vysledek, "passwd") != $PHP_AUTH_PW):
echo
"
<body bgcolor='(30, 20, 70)'><br><br><br>
<font size=5 color=shadow font='comic sans ms'>
<center><B>Špatně zadané uživatelské jméno nebo heslo!</B>
</center></font>
<script src='pres.js'></script>
";
exit;
endif;
endif;

?>

a ostatní blbosti

Prosím mohl by mi někdo pomci překopat tyto příkazy z ODBC na normální připojení k MySQL. Popřípadě mi to trochu vylepšit.
Vím že je to pouhá banalita, ale teprve začínám.
Díky moc
<?
Header("Expires: ".GMDate("D, d M Y H:i:s")." GMT");
@$spojeni = MySQL_Connect("databáze", "nick", "heslo");
if (!$spojeni):
echo "Nelze připojit!";
exit;
endif;

@$vysledek = MySQL_DB_Query($spojeni, "SELECT passwd FROM user
WHERE user = '$PHP_AUTH_USER'");
if (!$vysledek):
echo "Vaše uživatelské jméno nelze ověřit!";
exit;
endif;
if (!MySQL_Fetch_Row($vysledek)):
echo
"
<body bgcolor='(30, 20, 70)'><br><br><br>
<font size=5 color=shadow font='comic sans ms'>
<center><B>Špatně zadané uživatelské jméno nebo heslo!</B>
</center></font>
<script src='pres.js'></script>
";
exit;
else:
if (ODBC_Result($vysledek, "passwd") != $PHP_AUTH_PW): // tady si nejsem jistej...
echo
"
<body bgcolor='(30, 20, 70)'><br><br><br>
<font size=5 color=shadow font='comic sans ms'>
<center><B>Špatně zadané uživatelské jméno nebo heslo!</B>
</center></font>
<script src='pres.js'></script>
";
exit;
endif;
endif;
Díky moc!