Zjištění velikost obsahu v databázi přes PHP

Má PHP script nějakou reálnou možnost, jak zjistit, jestli nebyl překročen limit 5MB v databázi, aniž by musel celou databázi pročítat, což by bylo pro server zatěžující, pro klienta zdržující, a pro administrátory servru ... nooo, však víte...

určitě, když to umí PHPMyAdmin, tak to nějak půjde...
Mrkni se do manuálu PHP...
dal jsem tuhle informaci do administrace - polozka "info", jinak ten skript dela tohle:

$conn_mysql = &ADONewConnection("mysql");
$conn_mysql->Connect("mysql.wz.cz",$row["sqluser"],$row["sqlpass"], "mysql");
$rs = &$conn_mysql->execute("SHOW TABLE STATUS FROM ".$row["sqluser"]." LIKE '%'");
$size = 0;
while (!$rs->EOF) {
$size += ($rs->fields("Data_length")+$rs->fields("Index_length"));
$rs->movenext();
}
No a když chci zjistit jen velikost jedné tabulky!