generování sloupců pro vytvoření tabulky

rád bych poprosil o pomoc.
tvořím administraci pro vytvoření nabídky firmě:
zadám počet sloupců potencionální tabulky, po vygener. je pojmenuju (podobně jako v phpmyadmin) ale nevím jak v mysql_query("create table nejaka_tabulka (.. a tady nevím jak přenést pojmenovany sloupce)");
viz http://mm.gene.cz/ - hledej, smudlo ;)
To jablecnak_verny:

Vůbec nerozumím, co vlastně chceš. Srozumitelně a jasně ještě to napiš jednou.
mám administraci. v ní vytvořím (nebo přímo nový zákazník) profil firmy a zašktnu vytvořit nabídku služeb/zboží. při vytváření nabídky nejprve zadám počet sloupců v nové tabulce (tak jako v phpmyadmin), pojmenuju je, odesláním by měl skript vytvořit novou tabulku a její atributy <- tady ale nevím ja po 'create table firma_nabidka (...)' generovat právě určitý počet řádků. zkusil jsem použít 'for' z předchozího generování rádků ale zamítnuto.
Moc dotazu nerozumím, ale v podstatě jde o vytvoření správného dotazu na vytvoření tabulky, ne? To znamená tvoření řetězcové proměnné. A tam není důvod, proč by neměl for fungovat.. Nevím jak se dělá zadávání těch sloupců. Pokud je to po obrazovkách (tedy jedna html na jeden sloupec), tak to bude někde chtít uchovat string a pak to celé spusti. Další možnost, která mě napadla je udělat takovou kostru tabulky (create table xxx (id int primary index, stvoreno timestamp default now() ) a pak sloupečky přidávat (alter table add column sl1 varchar(30)), v další obrazovce (alter table add column sl2 int) atd. To je možná pochopitelnější, ale já bych to raději dělal najednou.
tady je zdroják:
case "navrh_nabidky":
echo "<form method=\"post\" action=\"?co=vytvoreni_nabidky&nekam=".$nekam."\">";
echo "<tr><td width=\"28%\">nekam:<br>".$nekam."</td><td>nazev nabidky:<br><input name=\"nabidka\" value=\"".$nabidka."\"></td><td>pocet sloupcu:<br><input name=\"pocet_sloupcu\" value=\"".$pocet_sloupcu."\" size=\"3\" maxlenght=\"3\"></td><td><input type=\"submit\" value=\"generuj\"></form></td></tr>";
break;

case "vytvoreni_nabidky":
echo "<tr><td colspan=\"3\">tabulka:<br>".$nekam."_".$nabidka."</td></tr>";
echo "<form method=\"post\" action=\"?co=vytvoreni_nabidky."\">";
echo "<tr><td>sloupec</td><td>typ</td></tr>";
for ($i=0; $i<$pocet_sloupcu; $i++):
echo "<tr><td><input name=\"".$name."\" value=\"".$name."\"></td><td>text</td></tr>";
endfor;
echo "<tr><td><input type=\"hidden\" name=\"pocet_sloupcu\" value=\"".$pocet_sloupcu."\"><input type=\"submit\" value=\"uloz\"></form></td></tr>";
break;

"vytvoreni_nabidky":
@$vytvorit_nabidku=mysql_query("CREATE TABLE $nekam_$nabidka (
\/ a jak dál aby odtud vygeneroval ty sloupce, ktery já sem před v danym chvilkou pojmenoval? to, co je níže popsáno nefunguje!
for ($i=0; $i<$pocet_sloupcu; $i++):
"'$name' text,
endfor;
)");
if (!$vytvorit_nabidku):
echo $ch;
exit;
else:
echo "vytvorena nabidka: ".$nekam."_".$nabidka.".";
endif;
for ($i=0; $i<$pocet_sloupcu; $i++):
echo "<tr><td><input name=\"sloupec[$i]\" value=\"".$name."\"></td><td>text</td></tr>";
endfor;


...
tvorba tabulky:

$query = "create table xxx (";
for ($i = 1; $i<=$cnt; $i++ ) {
$query .= $_POST["sloupec"][$i]." text".($i < $cnt ? "," : "");
}
$query .= ")";

pokud chceš vidět jak dopadlo generování proměnných zkus
print_r($_POST)
je tam pole sloupec....

$query se pak může protlačit do exec...